Gọi ngay: 0901460008

Làm kỷ niệm chương giá rẻ thủy tinh pha lê làm theo yêu cầu, uy tín, giao hàng đúng giờ, giao hàng toàn quốc.

KỶ NIỆM CHƯƠNG THỦY TINH  KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ

LÀM KỶ NIỆM CHƯƠNG GIÁ RẺ - NƠI SẢN XUẤT CÓ TÂM!

CLICK XEM:  

HỢP ĐỒNG ĐÃ LÀM REVIEW CỦA KH

* Hơn 15 năm sản xuất Kỷ niệm chương giá rẻ, cúp vinh danh: pha lê thủy tinh

* Đã phục vụ "hơn 10.000 khách hàng" lớn như: FPT, Suối tiên, VietcomBank, KFC, Thiên Long, Honda, Bayer, VTV, HTV, Ủy Ban, >400 trường ĐH...

* Có 2 Xưởng sản xuất: Với công nghệ In UV hàng đầu VN, sắc nét không bong tróc

* Bảo trì mãi mãi - Thiết kế miễn phí

* Liên hệ:   0901460008   0949920008

kỷ niệm chương giá rẻ

XƯỞNG SẢN XUẤT LÀM KỶ NIỆM CHƯƠNG TÂN NHẬT MINH

    

* LUÔN LUÔN ĐÚNG HẸN ( 15 năm trong nghề, chưa 1 lần trễ hẹn nếu đã nhận làm)

MẪU KỶ NIỆM CHƯƠNG THỦY TINH GIÁ RẺ - TỪ 65K 

kỷ niệm chương giá rẻ 1

Kỷ niệm chương giá rẻ thủy tinh - Sale 1

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 85.000 (sl >100 cái)

Giá: 65.000 (sl >1000 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

Kỷ niệm chương giá rẻ 2

Kỷ niệm chương giá rẻ thủy tinh Sale 2

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 85.000 (sl >100 cái)

Giá: 65.000 (sl >1000 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

Kỷ niệm chương giá rẻ 3

Kỷ niệm chương thủy tinh giá rẻ Sale 3

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 85.000 (sl >100 cái)

Giá: 65.000 (sl >1000 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

Kỷ niệm chương giá rẻ 4

Kỷ niệm chương thủy tinh giá rẻ Sale 4

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 85.000 (sl >100 cái)

Giá: 65.000 (sl >1000 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

Kỷ niệm chương giá rẻ 5

Kỷ niệm chương thủy tinh giá rẻ Sale 5

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 85.000 (sl >100 cái)

Giá: 65.000 (sl >1000 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

Kỷ niệm chương giá rẻ 6

Kỷ niệm chương thủy tinh giá rẻ Sale 6

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 85.000 (sl >100 cái)

Giá: 65.000 (sl >1000 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

Kỷ niệm chương giá rẻ thủy tinh Sale7

Kỷ niệm chương thủy tinh giá rẻ Sale 7

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 85.000 (sl >100 cái)

Giá: 65.000 (sl >1000 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

Kỷ niệm chương giá rẻ thủy tinh Sale8

Kỷ niệm chương thủy tinh giá rẻ Sale 8

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 85.000 (sl >100 cái)

Giá: 65.000 (sl >1000 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

9

Kỷ niệm chương thủy tinh giá rẻ Sale 9

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 85.000 (sl >100 cái)

Giá: 65.000 (sl >1000 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

10

Kỷ niệm chương thủy tinh giá rẻ Sale 10

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 85.000 (sl >100 cái)

Giá: 65.000 (sl >1000 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

11

Kỷ niệm chương thủy tinh giá rẻ Sale 11

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 85.000 (sl >100 cái)

Giá: 65.000 (sl >1000 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

12

Kỷ niệm chương giá rẻ thủy tinh Sale 12

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 90.000 (sl >100 cái)

Giá: 70.000 (sl >1000 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

XEM THÊM 200 MẪU KỶ NIỆM CHƯƠNG GIÁ RẺ TRÊN WEB CHÍNH

NHẤN VÀO ĐÂY XEM NGAY

KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ - VN GIÁ RẺ - TỪ 165K 

Kỷ niệm chương giá rẻ Pha lê Sale1

Kỷ niệm chương pha lê giá rẻ Sale1

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 175.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

kỷ niệm chương pha lê 2

Kỷ niệm chương pha lê giá rẻ Sale 2

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 175.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

Kỷ niệm chương giá rẻ Pha lê 3

Kỷ niệm chương pha lê giá rẻ Sale 3

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 175.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

Kỷ niệm chương giá rẻ Pha lê 4

Kỷ niệm chương pha lê giá rẻ Sale 4

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 175.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

Kỷ niệm chương giá rẻ Pha lê Sale5

Kỷ niệm chương pha lê giá rẻ Sale 5

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 175.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

Kỷ niệm chương giá rẻ Pha lê Sale6

Kỷ niệm chương pha lê giá rẻ Sale 6

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 175.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

Kỷ niệm chương giá rẻ Pha lê 7

Kỷ niệm chương pha lê giá rẻ Sale 7

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 175.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

Kỷ niệm chương giá rẻ Pha lê 8

Kỷ niệm chương pha lê giá rẻ Sale 8

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 175.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

9

Kỷ niệm chương pha lê giá rẻ Sale 9

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 175.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

10

Kỷ niệm chương pha lê giá rẻ Sale 10

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 175.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

11

Kỷ niệm chương pha lê giá rẻ Sale 11

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 175.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

12

Kỷ niệm chương pha lê giá rẻ Sale 12

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 175.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

13

Kỷ niệm chương pha lê giá rẻ Sale 13

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 175.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

14

Kỷ niệm chương pha lê giá rẻ Sale 14

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 175.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

15

Kỷ niệm chương pha lê - giá rẻ Sale 15

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 175.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

16

Kỷ niệm chương pha lê - giá rẻ Sale 16

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá: 175.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

17

Mẫu kỷ niệm chương đẹp;- giá rẻ Sale - 17

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá thủy tinh: 290.000 (sl >100 cái)

Giá pha lê: 420.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

18

Kỷ niệm chương đẹp - giá rẻ Sale 18

( Lưu Ý: Đây là trang cho chương trình KM hiện tại. Sau khi bạn thoát bạn sẽ không tìm thấy Link này trên web) - Add zalo ngay để biết thêm

Giá thủy tinh: 255.000 (sl >100 cái)

Giá pha lê: 380.000 (sl >100 cái)

Giá đã bao gồm in ấn nội dung. Thiết kê miễn phí

Số lượng khác xin liên hệ: Add Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm Các Mẫu khác

Tân Nhật Minh nhận: " làm kỷ niệm chương theo yêu cầu "

Tân Nhật Minh nhận: " làm kỷ niệm chương theo yêu cầu "

Giá: Liên hệ Zalo

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm khoảng 300 Mẫu khác

Tân Nhật Minh nhận: " cúp kỷ niệm chương, cúp pha lê" theo yêu cầu

Tân Nhật Minh nhận: " cúp kỷ niệm chương, cúp pha lê" theo yêu cầu

Giá: Liên hệ Zalo để có bảng Gía Sỉ

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm khoảng 300 Mẫu khác

Ngoài ra: Tân Nhật Minh phân phối Sỉ lẻ các dòng CÚP BÓNG ĐÁ, THỂ THAO cho ĐL & KH

Ngoài ra: Tân Nhật Minh phân phối Sỉ lẻ các dòng CÚP BÓNG ĐÁ, THỂ THAO cho ĐL & KH

Giá: Liên hệ Zalo để có bảng Gía Sỉ

 HOT1- 090 146 0008

 HOT2- 094 992 0008

 CLICK VÀO ĐÂY Để xem thêm khoảng 200 Mẫu khác

NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT KỶ NIỆM CHƯƠNG

TÂN NHẬT MINH   

VĂN PHÒNG KINH DOANH TÂN NHẬT MINH 

  

QUI TRÌNH ĐẶT HÀNG 

(Thiết kế nhanh, Đặt hàng nhanh, Giao hàng đúng hẹn)

Bước 1: Chọn mẫu mã phù hợp ở BÊN TRÊN, hoặc trên web chúng tôi:

https://tannhatminh.com/

Bước 2: Kết bạn Zalo, để nhận báo giá theo thông tin sau: gửi Mẫu đã chọn + Số Lượng + Thời gian lấy hàng.

Nếu cần đặt gấp trong 1- 2 ngày thì hãy gọi Ngay cho chúng tôi.

 HOT1- 0901460008  HOT2- 0949920008

Công ty sản xuất trực tiếp, lò chế tác kỷ niệm chương giá rẻ?

100% Bạn đã "may mắn" đến đúng nơi!

→ Chúng tôi có 02 xưởng SX, ngân hàng mẫu đa dạng & tư vấn thiết kế cực nhanh trong  10-60phút

Trước khi chọn mẫu, bạn nên lưu ý điều sau đây:

Trên thị trường có 2 ngách sx: Ngách Thứ 1 (gần 70%) các đơn vị sản xuất, sản xuất theo kiểu hàng CHỢ, giá BÈO; Ngách Thứ 2 - (Như Tân Nhật Minh chúng tôi) Sản xuất hàng đúng chất lượng, mang đúng nghĩa giá trị của sự Vinh Danh. Giá rẻ của chúng tôi hoàn toàn # khác # giá rẻ hàng chợ của Cty khác.

Lưu ý: Rẻ của Tân Nhật Minh không phải ở chỗ xấu. Mà rẻ là bởi "hình dạng dễ điêu khắc", dễ mài, dễ cắt, dễ khắc & ít chi tiết.

→ Nếu bạn đang băn khoăn, chưa biết chọn mẫu nào, hãy Liên hệ NV chúng tôi: Tâm Niệm của Newsun-Tân Nhật Minh"Tư vấn Phải Thật, Làm Bằng Cái Tâm"

Tại sao có KNC Giá rẻ?

TẠI SAO LẠI CHỌN TÂN NHẬT MINH?

TÂN NHẬT MINH 2 XƯỞNG SẢN XUẤT + CÔNG NGHỆ IN UV ĐẸP NHẤT VN

 Hơn 15 Năm trong nghề. Là xưởng sản xuất trực tiếp với hơn 30 NV.

 Thiết kế miễn phí & Siêu nhanh chỉ trong 10 phút.

 In ấn Sắc nét Bậc nhất hiện tại, không bong tróc.

 100% Đúng hẹn! Nhận làm gấp lấy trong ngày.

 Hơn 15.000KH đã tin tưởng: FPT, Vietcombank, Honda, KFC... Xem thêm các Hợp đồng được Scan ở đây

 Tân Nhật Minh cam kết: tuyệt đối không nhận làm hàng chợ; Đấu giá nhưng không phá giá để rồi làm ra Sản Phẩm kém chất lượng.

GIỚI THIỆU THÊM
Sự khác biệt

Tân Nhật Minh & Sự khác biệt?

  • Sự Kết hợp giữa Nhập hàng trực tiếp và chủ động Sản xuất linh hoạt. Mở đầu chỉ là công ty Dịch vụ từ 2005. Mãi đến 2011-2013... Chúng tôi quyết định nhập hàng có sẵn về chủ động để bán... Xong đến bây giờ chúng tôi có 2 xưởng ( 1 xưởng mài phôi thô, 1 xưởng in ấn thành phẩm) và 1 VP kinh doanh. Đứng đầu về Sản lượng! Năng lực chúng tôi, mỗi ngày có thể ra 2000SP/ ngày
  • "Chủ Động Đúng Hẹn". Đây là 1 yếu tố Sống còn của ngành nghề. Vì 1 khi sự kiện đã diễn ra, mà không có SP để trao tặng thì Hỏng cả 1 Sự kiện...  
  • Làm hàng theo mọi yêu cầu. 

Trước khi đặt hàng, Bạn cần biết thêm,

QUI TRÌNH SẢN XUẤT KỶ NIỆM CHƯƠNG NHƯ THẾ NÀO!

[Mời bạn xem Video đầy đủ về qui trình sản xuất kỷ niệm chương ]

LỜI NHẮN GỬI CHÂN THÀNH!

Kỷ niệm chương là mặt hàng thủ công. Nếu bạn xem Video Qui trình sản xuất bên trên bạn sẽ hiểu... Tất cả đều cắt, mài và gia công bằng tay, bằng thủ công. Đó là cái Khó của ngành nghề này. 

Chính vì thế đôi lúc sản phẩm làm ra có sự chênh lệch với thiết kế là chuyện rất bình thường ạ! Ví dụ trên thiết kế cao là 18 cm, nhưng trên thực tế có thể có cái cao 18,5 cm hay 17,8 cm; Hay là các đường mài không đều nhau chúng không lệch nhiều nhưng lệch vài mm; Hay đôi lúc bị xước nhẹ ... Đây là điều mà không 1 công ty nào khắc phục được, tuy nói rằng là: làm kỷ niệm chương theo yêu cầu nhưng cũng sẽ có giướn hạn về công nghệ.

Có đôi lúc Khách hàng cằn nhằn, chúng tôi chấp nhận và cuối đầu giải thích. Nhưng có Bạn lại không cho chúng tôi cơ hội để giải thích... Đã ghi lên đây, tất nhiên chúng tôi " Luôn Luôn Ý Thức" được trách nhiệm & làm tốt nhất có thể.

Tân Nhật Minh Thành thật ghi lên đây để cùng hiểu nhau, cùng hợp tác và phát triển. Điều này không một công ty nào cùng nghành nghề dám nói ra cả, vì họ sợ BẠN biết trước và không đặt hàng! Nhưng với chúng tôi, nói Thật mới trân quí, có lẽ "chỉ có sự thật mới đẹp". Xin chân thành cảm ơn!

[Video Ghi Nhận Cảm nhận của Quí KH& Sản phẩm tiêu biểu]

   

VOICE OF BUSINESS  -  TIẾNG NÓI DOANH NGHIỆP

Newsun - Tân Nhật Minh Tự Hào Có Mặt Mọi Sự Kiện!

Đăng ký nhận/mua sản phẩm

LIÊN HỆ ĐẶT : CÚP KỶ NIỆM CHƯƠNG

 HOT1- 0901460008   HOT2- 0949920008

CT TNHH DV TM ĐT XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ TÂN NHẬT MINH

VP: 319/53 Lê Văn Thọ, P9, Gò Vấp, TP HCM. https://tannhatminh.com  

 

GÓC KIẾN THỨC!

Kỷ niệm chương hay là kỷ niệm chương giá rẻ cũng là tặng phẩm rất ý nghĩa để vinh danh những thành tựu và đóng góp của một ai đó hoặc một tổ chức. Với những công ty, đơn vị muốn làm kỷ niệm chương, việc lựa chọn một mẫu kỷ niệm chương đẹp và in kỷ niệm chương theo yêu cầu là rất cần thiết và quan trọng.

Các mẫu kỷ niệm chương giá rẻ đẹp

Được sản xuất với nhiều hình dạng và vật liệu khác nhau, tùy thuộc vào sự kiện và ngân sách của quý khách hàng. Các loại kỷ niệm chương phale, cúp kỷ niệm chương, hay kỷ niệm chương đơn giản là những lựa chọn phù hợp, thông dụng cho các sự kiện như các cuộc thi, hội thảo, hoặc lễ trao tặng, kỷ niệm

Các vật liệu khác cũng có thể hình thành lên một kỷ niệm chương ví dụ như: pha lê, gỗ, thủy tinh,mica... Tùy thuộc vào mục đích sử dụng và ngân sách, bạn có thể lựa chọn vật liệu phù hợp nhất để tạo kỷ niệm chương cho mình. Có rất nhiều vật liệu khác nhau có thể sử dụng để làm kỷ niệm chương, tùy thuộc vào nhu cầu của từng khách để tạo nên một cái kỷ niệm chương 

Kỷ niệm chương là một loại hình huân chương được trao tặng

Để tôn vinh thành tích, thành tựu hoặc đóng góp đáng kể của cá nhân hoặc tập thể trong một lĩnh vực nào đó. Kỷ niệm chương thường được làm bằng kim loại, với hình dáng và kích thước khác nhau tùy vào từng mục đích sử dụng.

Kỷ niệm chương có thể được trao tặng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thể thao, khoa học, nghệ thuật, giáo dục, quân sự và hành chính công. Nó có thể được trao tặng bởi các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp hoặc nhà nước.

Kỷ niệm chương là một cách thể hiện sự tôn trọng

Và động viên đối với những người đã có đóng góp đáng kể trong một lĩnh vực nào đó. Nó cũng là một cách thúc đẩy những người khác để cố gắng hơn và đạt được thành tích tương tự. Kỷ niệm chương còn có giá trị tượng trưng

Làm kỷ niệm chương, bạn cần chuẩn bị các thành phần sau:

Thiết kế: Bạn cần có một thiết kế hoặc hình ảnh để in lên kỷ niệm chương. Nếu bạn không có kỹ năng thiết kế, bạn có thể thuê một designer để giúp bạn hoặc tìm mẫu thiết kế trên mạng.

Chất liệu: Kỷ niệm chương có thể được làm bằng nhiều loại chất liệu khác nhau như pha lê, thủy tinh, gỗ,mical... Tùy vào mục đích sử dụng và ngân sách của bạn mà bạn có thể chọn loại chất liệu phù hợp.

In ấn: Sau khi có thiết kế và chất liệu, bạn cần in ấn hình ảnh hoặc thông tin cần thiết lên kỷ niệm chương. Bạn có thể in ấn trực tiếp lên bề mặt kỷ niệm chương hoặc in ra trên giấy rồi dán lên kỷ niệm chương.

Thiết kế mẫu: Bạn cần có một thiết kế mẫu của kỷ niệm chương trước khi sản xuất hàng loạt. Thiết kế mẫu sẽ giúp bạn kiểm tra độ chính xác và độ hoàn thiện của sản phẩm trước khi sản xuất hàng loạt.

Hộp đựng: Để bảo vệ và giữ gìn kỷ niệm chương, bạn cần có một hộp đựng phù hợp. Hộp đựng thường được làm bằng vải, giấy hoặc chất liệu nhựa, tùy vào loại kỷ niệm chương bạn muốn đựng.

Những yếu tố trên để làm một kỷ niệm chương đẹp và ý nghĩa.

Tuy nhiên, bạn cần phải cân nhắc đến ngân sách, số lượng sản phẩm cần sản xuất và thời gian để hoàn thành để đảm bảo rằng bạn có một sản phẩm kỷ niệm chương chất lượng và phù hợp với mục đích sử dụng.

Nếu bạn đang có nhu cầu sản xuất kỷ niệm chương giá rẻ:

Hãy liên hệ Tân Nhật Minh sản xuất kỷ niệm chương uy tín. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quí Kh về các mẫu kỷ niệm chương đẹp, cách in kỷ niệm chương theo yêu cầu, và các vấn đề khác liên quan đến sản xuất kỷ niệm chương.

Ngoài ra, tuy chúng tôi là xưởng sản xuất thật, nhưng nếu không pr, quảng cáo, cũng sẽ không một khách hàng nào biết đến và tin tưởng chúng tôi. Cho nên việc Pr hay seo cũng rất quan trọng để các công ty sản xuất kỷ niệm chương có thể tiếp cận được với khách hàng tiềm năng.

Có lẽ các bạn cũng tìm thấy Chúng tôi qua các từ khóa trên google như làm kỷ niệm chương theo yêu cầu, kỷ niệm chương đẹp, in kỷ niệm chương, cúp kỷ niệm chương, kỹ niệm chương, sản xuất kỷ niệm chương là những từ khóa thông dụng mà các khách hàng đã tìm. Nếu đã vào, hãy click ủng hộ chúng tôi vào các link sau để chúng tôi có nhiều người biết hơn nữa. Chân thành!
* Click giúp:
kỷ niệm chương ,  làm kỷ niệm chương , kỷ niệm chương phale ,  kỷ niệm chương thủy tinh ,  mẫu kỷ niệm chương đẹp , kỷ niệm chương giá rẻ

DMCA.com Protection Status