Gọi ngay: 0901460008

Cảm nhận NGÂN HÀNG SACOMBANK về Tân Nhật Minh

  • 29/08/2018 16:27
  • 3211

- Sacombank Sau khi nhận hàng có cảm tưởng:

-> " Ai cũng khen đẹp"...

Tân Nhật Minh chính thức hợp tác với Sacombank từ 2015, đến này 2022 cũng trải qua 7 năm.

Chúng Tôi làm cho rất nhiều Chi nhánh, VP của Sacombank từ HCM đến Các tỉnh ...

Đây là đại diện Sacombank cảm nhận về Tân Nhật Minh.

...

+ Những năm 2018

 

+ Mới đây nhất là T11/2022

KH cần gấp: Chỉ tong vòng 30 phút chúng tôi đã gửi lại Thiết kế để kịp làm hàng ạ

 

Cảm nhận NGÂN HÀNG SACOMBANK về Tân Nhật Minh - Vua Quà Việt

...

 

   

  

 

Đây là các sản phẩm Cúp, kỷ niệm chương Tân Nhật Minh đã làm với Sacombank

 

 

 

Bình luận